AutoMapa AM PL XL Box

AUTOMAPA POLSKA XL WERSJA BOX


- AUTOMAPA AM PL XL BOX -


- AutoMapa Polska XL to najpełniejsza, najdokładniejsza i najpopularniejsza na rynku mapa nawigacyjna Polski
- zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji drogowej
- użytkownicy AutoMapy, jako jedyni mają możliwość wykorzystania w nawigacji trójwymiarowych wizualizacji budynków w blisko 700 miastach i miejscowościach w Polsce, oraz precyzyjnych obrysów poszczególnych pozostałych budynków w pozostałej części kraju


• dokładność nominalna map w największych miastach - [m] 1
• dokładność poza największymi miastami - [m] 5-12
• drogi wszystkich kategorii - [km] 637 934
• stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania - 100%
• drogi gruntowe - [km] 416 445
• autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) - [km] 1 700
• miejscowości i osady - szt 102 053
• nawigacyjne plany miejscowości i miast - szt 10 712
• procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości - 81%
• nawigacyjne plany miast - szt 903
• procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi - 100%
• miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi - szt 2 832
• procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami - 72%
• miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami - szt 740
• procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami - 95%
• miasta i miejscowości z kompletem nazw ulic - szt 4 767
• miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) - szt 867
• miasta z budynkami 3D (z wysokością) - szt 62
• kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) - szt 2 822 959
• kształty poszczególnych budynków (3D) - szt 1 280 477
• adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) - szt - 2 587 212
• obszary zabudowy - szt 280 856
• obszary użyteczności publicznej i przemysłowej - szt 51 522
• punkty użyteczności publicznej (POI) - szt 538 528
• jeziora - szt 52 666
• rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) - [km] 137 116
• obszary leśne - szt 158 424
• linie kolejowe - [km] 29 900
• przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) - szt 14 857

(i) Ceny hurtowe widoczne są tylko dla zarejestrowanych partnerów po zalogowaniu się na konto partnera. powrót
nvox_active.pngnaviheaven_active.pngaudiosonic_active.pngtristar_active.pngbrixton_active.pngcampart_active.pngteac_active.pngwaeco-logo.pngcarpower-logo.pngNakamichiLogo.pngdometic-logo.pngmidland-logo.pngpresident-logo.pngjbl-logo.pnghertz-logo.pngpioneer logo--2.png